Poradyporadnia dla par wrocław

Terapia par Marty Kozak

Praca z parą oparta na interpersonalnych przyczynach konfliktu.

Ten etap polega na analizie biografii każdego z małżonków, poszerzonej o najbliższych członków rodziny- rodziców i dziadków.

Dzięki temu:

– partnerzy dostrzegają słabości swoich rodziców jakie wynieśli z własnych środowisk wychowawczych, powody dla których dokonali określonego wyboru partnera życiowego i ewentualnych kłopotów w ich życiu małżeńskim,
– każdy z małżonków uzmysławia sobie ujawniający się w analizie biografii charakterystyczny dla nich rys osobowości, który utrudnia im relacje z otoczeniem,
– partnerzy uświadamiają sobie własny, negatywny wkład w małżeństwo, który może dotyczyć indywidualnych problemów relacyjnych partnerów zrodzonych w rodzinie pierwotnej, np. niskie poczucie własnej wartości
– partnerzy przekonują się o swoich mechanizmach obronnych , chroniących ich przed doznawaniem znanych, negatywnych emocji oraz ich wpływem,
– małżonkowie nie tylko poznają, ale także zaczynają rozumieć własne zachowania oraz związane z nimi środki zaradcze i ich słabości.

Praca z parą oparta na terapii behawioralnej:

Ten etap terapii polega na ćwiczeniu nowych sposobów zachowań poprzedzonych teoretycznym przygotowaniem. Partnerzy poznają i uczą się zaspokajać wzajemne oczekiwania. Małżonkowie otrzymują ,,zadania domowe”, których efektywność omawiana jest na spotkaniu z psychologiem.

WAŻNE!

Ta część terapii przeznaczona jest dla partnerów, którzy chcą być razem i pracować nad trwałością związku. Partnerom zbyt zmęczonym konfliktem małżeńskim bez gotowości do pracy nad zmianą zachowań pozostaje stan wzajemnego zrozumienia wspólnego wkładu w rozpad małżeństwa. Ten stan pozwala także na refleksje nad własnym sensem życia, wprowadzaniem go w dalsze życie, a także wykorzystaniem go w wychowywaniu dzieci.