Porady

Zarówno relacje małżeńskie, jak i partnerskie przechodzą przez wiele różnych okresów, zwanych etapami związku. W każdej z tych faz wyróżnić można konkretne zachowania, a także problemy i zadania, z którymi zmierzyć muszą się obie strony. Jakie szanse i zagrożenie wyróżnić można na poszczególnych etapach związku?

Etap poznawania i ,,docierania się’’

Początek relacji najczęściej nazywany jest miesiącem miodowym, gdyż para dostrzega w sobie nawzajem wyłącznie dobre strony, nie znając do końca jeszcze oczekiwań i światopoglądu drugiej strony. To moment, który wiele par uważa za najlepszy w swoim życiu, gdyż najczęściej okres ten kojarzy się z poznawaniem, pragnieniem spotkań z drugą osobą, a także poznawaniem siebie nawzajem. Wraz z upływem czasu nadchodzi czas zdjęcia różowych okularów, co umożliwia zauważenie słabych stron partnera/partnerki. To moment zderzenia się z rzeczywistością. Pomiędzy partnerami następują wtedy pierwsze zgrzyty i nieporozumienia. To także czas, kiedy para ustala zasady, na jakich opierać ma się ich związek. Okres ten zwany jest ,,docieraniem się’’. Osoby, które nie były gotowe na związek, zniechęceni dalszymi staraniami najczęściej rozstają się, natomiast te, które wypracowały w sobie dojrzałe wzorce zachowań, a także dojrzałość emocjonalną, starają się opracować sposób rozwiązywania konfliktów, przedstawiania swoich poglądów oraz szacunku do drugiej osoby. Nie są to jednak negocjacje i rozmowy. Najczęściej widoczne jest to w momencie po kłótni, kiedy obie strony wypowiadają wzajemnie swoje żale, a druga strona może zrozumieć uczucia drugiej strony.

Szanse i zagrożenia na tym etapie

W tym okresie ważne jest wyrobienie tak zwanej tożsamości związku, czyli zbudowanie nowej i ważnej relacji dwojga ludzi, która stanowi wyodrębnienie partnerów z ich domowych środowisk. Niestety to trudne, zwłaszcza wtedy, kiedy jedna strona niezwykle mocno zżyta jest z rodziną i domem. To długotrwały proces, który wymaga cierpliwości, chęci oraz zaparcia. Wszelkie konflikty powinny być tutaj rozwiązywane bezpośrednio, bez udziału i rad osób trzecich. Jeżeli proces ten pójdzie pomyślnie, można mówić o dojrzałych i stabilnych podstawach związku.

Etap kohabitacji

Wiele par postanawia założyć wspólne gospodarstwo domowe, zanim  zdecyduje się na prawne sformalizowanie związku. To kolejny trudny dla pary czas. Zauważyć można wtedy zderzenie rytuałów i nawyków wyniesionych przez obie strony z domu. W wielu przypadkach nawyki te mogą nie podobać się drugiej stronie, co budzi konflikty. Jeżeli jednak tożsamość związku została pomyślnie wyrobiona, para z pewnością wyniosła z tego okresu umiejętność dojrzałej rozmowy, przedstawiającej swój punkt widzenia oraz szanowanie poglądów partnera.

Szanse i zagrożenia na tym etapie

Głównym zagrożeniem na tym etapie związku jest wspomniane wcześniej zderzenie się nawyków obu partnerów i nieakceptowanie zachowań drugiej strony wyniesionych z domu rodzinnego. Brak umiejętnej rozmowy może skutkować rozpadem związku. Przedstawianie swojego punktu widzenia i słuchanie drugiej strony może jednak doprowadzić do tego, że związek jeszcze bardziej się umocni, a para po podjęciu decyzji o założeniu rodziny będzie narażona na mniej niebezpieczeństw.

 

Etap małżeństwa

Etap wczesnego małżeństwa można porównać do okresu miesiąca miodowego występującego po poznaniu się. Najczęściej w tym czasie para decyduje się na wspólne wyjazdy i spędzanie ze sobą większej ilości czasu. Zwiększa się uczucie przynależności.

Szanse i zagrożenia na tym etapie

Cudowny nastrój pary kończy się wraz z pojawieniem się pierwszej, małżeńskiej kłótni. Zagrożeniem mogą być tutaj także wpływy rodziny. Rodzice obu stron zapewne będą dążyły do tego, aby świeżo upieczeni małżonkowie jak najwięcej czasu spędzali właśnie u nich. Ważne jest tutaj ustalenie kompromisu w taki sposób, aby zadbać przede wszystkim o własne dobro i dobro związku. Czas spędzany u obu rodzin może zostać podzielony. Młodzi muszą dbać o to, aby rodzinne scysje i oczekiwania rodziców nie były źródłem ich bezustannych konfliktów.

Pojawienie się dziecka

Kolejnym etapem jest pojawienie się dziecka, a więc związek przekształca się z duetu w trójkąt. Na świecie pojawia się nowy członek rodziny, a pogodzenie potrzeb i oczekiwań wszystkich bywa trudne. Nie ma możliwości poświęcania dokładnie takiej samej ilości czasu obu osobom. Role rodzicielskie w tym czasie są niezwykle absorbujące, gdyż rodzice w pierwszej kolejności dążą do zaspokojenia potrzeb swojego dziecka.

Szanse i zagrożenia na tym etapie

Pojawienie się dziecka na świecie wiążę się z przyjęciem nowych ról w życiu. Kobieta po porodzie może zmagać się z problemem niskiej samooceny. Problem ten wzmagają dodatkowe kilogramy, zmęczenie oraz brak czasu dla siebie. Pobudki w nocy zniechęcają do intymności. Warto więc w tym czasie zadbać o podział ról i obowiązków nad dzieckiem w taki sposób, aby każdy z rodziców miał czas dla siebie, co może skutecznie uchronić rodziców przed chłodem w związku.

http://www.self-psychologia.pl/medium/etapy-w-zwiazku

https://zwierciadlo.pl/seks/etapy-zwiazku-czyli-jak-ewoluuje-milosc

Etapy związku – szanse i zagrożenia