Porady

Seksualność kobiet dojrzałych: Odkrywając radość intymności na każdym etapie życia

Seksualność jest nieodłączną częścią życia człowieka. To ważny aspekt naszego bytu, który towarzyszy nam na każdym etapie rozwoju. Jednak, wiele osób ma tendencję do umniejszania znaczenia seksualności w starszym wieku, co może prowadzić do ignorowania ważnych aspektów zdrowia. Społeczeństwo często wprowadza niezdrowe stereotypy i ograniczenia dotyczące seksualności dojrzałych kobiet. Przez wiele lat mówiono, o seksualności jakby była ona zarezerwowana dla młodości (przynajmniej dla kobiet). Jednak mamy pełne prawo do radości i satysfakcji płynących z życia seksualnego, dlatego tak ważna jest wiedza dotycząca potencjalnych trudności jakie mogą się pojawić wraz z wiekiem i dostępnych rozwiązań.

Seksualność kobiet dojrzałych: wyzwania

Badania naukowe przeprowadzone na temat seksualności kobiet dojrzałych wskazują na szereg problemów, z jakimi mogą się one spotkać. Jednym z najczęstszych jest spadek zainteresowania seksem, który dotyczy około 31% kobiet w wieku 45-55 lat, jak wynika z badania Dennerstein (1994). Często związane jest to z naturalnym spadkiem poziomu hormonów, zwłaszcza androgenów, które wpływają na poziom libido.

Inne trudności w sferze seksualnej z którym mogą się borykać kobiety dojrzałe są dolegliwości bólowe związane ze współżyciem. Te dolegliwości mogą mieć różne przyczyny, takie jak zmniejszone nawilżenie pochwy, które jest częstym problemem w wieku dojrzałym. Tutaj kluczową rolę odgrywają estrogeny, których spadek może wpływać na elastyczność i wilgotność pochwy.

Wyniki badań przeprowadzonych przez Wilkins (2009) na grupie kobiet w wieku 57-64 lat pokazały, że wiele z nich zgłaszało różne trudności seksualne. Około 44,2% badanych kobiet nie wykazywało zainteresowania seksem, 35,9% miało problemy z nawilżeniem pochwy, 34% doświadczało trudności w osiąganiu orgazmu, 17,8% odczuwało ból podczas stosunku, a 24% nie doświadczało przyjemności podczas aktu seksualnego.

Powyższe dane nie oznaczają jednak, że dojrzałe kobiety muszą rezygnować z aktywności seksualnej. Wręcz przeciwnie, istnieje wiele sposobów radzenia sobie z trudnościami seksualnymi i budowania satysfakcjonującego życia intymnego.

Radzenie sobie z trudnościami seksualnymi

W przypadku występowania problemów seksualnych, istotne jest poszukiwanie pomocy i wsparcia. Wizyta u lekarza i/lub seksuologa może pomóc z identyfikowaniem przyczyn problemów seksualnych oraz opracowaniem odpowiedniej terapii. Plan terapeutyczny może obejmować m.in. terapię hormonalną, zastosowanie odpowiednich preparatów nawilżających pochwę czy też różnego rodzaju treningi seksualne.

Biorąc pod uwagę fakt, że na aktywność seksualną mają wpływ nie tylko czynniki biologiczne, ale również czynniki psychologiczne, interpersonalne oraz społeczno-kulturowe równie pomocna jest psychoterapia indywidualna, partnerska czy grupowa.

Ważną rolę odgrywa także zdrowy styl życia. Regularna aktywność fizyczna, prawidłowe odżywianie się, unikanie stresu, alkoholu oraz tytoniu i dbanie o dobre samopoczucie.

Nie można jednak zapominać o roli partnerstwa i komunikacji. Otwarta i szczera rozmowa z partnerem na temat potrzeb, oczekiwań, obaw i fantazji może pomóc w znalezieniu wspólnego języka i poszukiwaniu rozwiązań. Partnerzy powinni być otwarci na eksplorację nowych form intymności i przyjemności, aby zaspokoić zmieniające się potrzeby i oczekiwania.

Budowanie satysfakcjonującego życia seksualnego

Seksualność jest integralną częścią życia człowieka, niezależnie od wieku. Kobiety dojrzałe mogą napotykać różne trudności seksualne, ale istnieją rozwiązania, które pomagają cieszyć się życiem intymnym. Wraz z wiekiem, można eksplorować nowe aspekty swojej seksualności. Wiedza, doświadczenie życiowe i większa pewność siebie mogą prowadzić do bogatszych i bardziej satysfakcjonujących doświadczeń seksualnych.

Autor: Nicol Dobrowolska, psycholog, specjalista z zakresu seksuologii

psycholog, specjalista z zakresu seksuologii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia:

Dennerstein, L., Smith, A. M., Morse, C. A., & Burger, H. G. (1994). Sexuality and the menopause. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 15(1), 59-66.
Kirsten M. Wilkins, MD, Julia K. Warnock, MD. (2009). Dysfunkcje seksualne u starszych kobiet.

Lew-Starowicz, M., Lew-Starowicz, Z., Skrzypulec-Plinta, V. (2017). Seksuologa. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.