Polepszenie komfortu życia

Osoba ma poczucie niskiej wartości. Pojawiają się myśli o byciu nielubianym. Takiej postawie, braku wiary we własne możliwości, towarzyszy utrata chęci działania, poczucie osamotnienia, mocy sprawczej. Odczuwanie negatywnych stanów, reagowanie na sytuacje życiowe oznakami depresji znacznie zaburza komfort psychiczny jednostki, a to przerodzić się może w poważniejsze zaburzenia.

Najczęściej występują:

  • Niskie poczucie własnej wartości
  • Wsparcie emocjonalne w sytuacjach trudnych
  • Walka z nieśmiałością
  • Utrata motywacji
  • Samotność
  • Poczucie braku sensu życia

Nasze usługi

Umów się na spotkanie!

Nasze centrum poważnie podchodzi do pomocy w problemach psychologicznych i seksuologicznych. Zgłoś się do nas a na pewno otrzymasz kompleksową pomoc.