Ilu rodziców ma wiedzę o tym, jak rozmawiać z młodzieżą o seksie?

Dzieci już od najmłodszych lat zadają pytania nie tylko po to, aby zdobyć informacje i dowiedzieć się prawdy. Potrzebują sprawdzić zaufanie rodziców i chęć udzielania przez nich odpowiedzi. Jeżeli nie zareagujemy w tym momencie możemy utracić tę szansę, by nawiązać unikalny kontakt z dzieckiem i stać się rzetelnym źródłem jego wiedzy.

Rozwój seksualny nierozerwalnie związany jest z uczuciami i potrzebą kontaktu emocjonalnego, dlatego łączy się w nauce te dwa podejścia nazywając wspólnie rozwojem psychoseksualnym. Rozwój ten stanowi integralną i uniwersalną część życia i powinien być wzmacniany poprzez świadomą i odpowiedzialną postawę opiekunów. Jak zatem nauczyć się rozmawiać z dziećmi o seksie?

Skrępowanie, niechęć do używania naukowego słownictwa, infantylizacja tematu, za którą stoi przekonanie, że dzięki temu dziecko nie rozbudzi się seksulanie to tylko przykłady często obserwowanych zachowań u dorosłych. Nie rzadko towarzyszy temu przeświadczenie, że dziecko samo będzie wiedziało co dla niego dobre i, że będzie w stanie zareagować na zagrażającą sytuację. Niekoniecznie tak musi być.

Wiedza powinna wyprzedzać zachowanie i etap związany z dojrzewaniem. Okres dojrzewania to szansa na modelowanie właściwych postaw u dzieci. Edukacja oparta na obserwacji rówieśników i naśladownictwie schematów z mediów jest niewystarczająca. Coraz więcej młodych ludzi – zwłaszcza dziewczynek – zaczyna siebie postrzegać wyłącznie przez pryzmat własnej atrakcyjności fizycznej lub podejmowanie zachowań powszechnie uznawanych za seksowne. Nie pomaga temu łatwo dostępna pornografia.

Jak rozmawiać z młodzieżą o seksie?

Młodym ludziom należy przekazać, że seksualność związana jest z pewnymi normami i zasadami, poznawaniem granic własnych i drugiej strony, granic zarówno psychicznych jak i fizjologicznych. To nauka nawiązywania relacji i funkcjonowania w związku opartym na budowaniu bliskości i intymności.

Młodzież przestaje wiązać inicjację z bliskością i intymnością a zaczyna kojarzyć z fizjologią. Brakuje jej podstawowej wiedzy.

Ze strony opiekunów prócz obaw i własnych ograniczeń, aby rozpocząć dialog często pojawiają się obawy czy dane zachowanie obserwowane u nastolatka jest normalne czy wymaga interwencji specjalisty.

Przyjmując za podstawę normy rozwojowe cechujące okres dojrzewania, za ryzykowne uznać można:

  • kontakty seksualne z obcymi osobami;
  • kontakty seksualne bez zabezpieczenia;
  • kontakty seksualne z wieloma partnerami (np. gra w „słoneczko”);
  • kontakty seksualne pod wpływem środków psychoaktywnych;
  • kontakty seksualne z osobami starszymi od siebie (wiek ochrony prawnej w Polsce określony jest na piętnasty rok życia dziecka, osoba uprawiająca seks z nastolatkiem nie może być starsza o sześć i więcej lat);
  • kontakty seksualne za wynagrodzenie (tzw. sponsoring);
  • zachowania seksualne w postaci nałogowej lub uszkadzającej ciało masturbacji;
  • zachowania seksualne w internecie (np. cyberprzemoc, kamerki, przesyłanie zdjęć).

Jeśli nie wiesz, jak rozmawiać z młodzieżą o seksie, zadzwoń 728 856 552 i umów się na spotkanie. Możesz skorzystać z formularza kontaktowego klikając tutaj – oddzwonimy.

Nasze usługi

Umów się na spotkanie!

Nasze centrum poważnie podchodzi do pomocy w problemach psychologicznych i seksuologicznych. Zgłoś się do nas a na pewno otrzymasz kompleksową pomoc.