WarsztatyPraca z osobami LGBTQ+ w gabinecie

Praca z osobą różnorodnopłciową w gabinecie

Szkolenie skierowane jest do osób z wykształceniem seksuologicznym, psychologicznym i psychoterapeutycznym oraz do osób wykonujących inne zawody pomocowe.

Celem szkolenia jest przygotowanie osób do pracy pomocowej z grupą osób transpłciowych, zarówno w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych jak i psychoseksuologicznych.

Czas trwania: 6 godzin

Szkolenie punktowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

Poruszana tematyka:

  1. Emilia Skrzypczak: Komunikacja z osobami transpłciowymi w gabinecie. (2h)
  2. Anna Niebudek: Trudności z jakimi mogą się zgłaszać osoby transpłciowe. (2h)
  3. Agata Ruchel-Chojka: Sytuacja prawna osób transpłciowych. (1h)
  4. dr Barbara Lemańska: Terapia hormonalna w kierunku feminizacji/maskulinizacji. (1h)

Efekty szkolenia:

– posiadanie wiedzy o podstawowych terminach związanych z tożsamością płciową oraz odnoszących się do niej klasyfikacjach ICD11 i DSM5

– posiadanie wiedzy o założeniach afirmującego podejścia w pracy z osobami trans+

– posiadanie wiedzy dotyczącej trudności jakich osoba trans+ może doświadczać

– umiejętność oszacowania i zaproponowania adekwatnej formy pomocy lub/i wsparcia

– umiejętność posługiwania się inkluzywnym językiem, w tym umiejętność afirmującej komunikacji z osobami transpłciowymi i niebinarnymi oraz ich bliskimi osobami

– posiadanie wiedzy w zakresie sytuacji prawnej osób trans+, w tym rola wsparcia w procesie sądowego uzgadniania płci

– posiadanie podstawowej wiedzy w zakresie oddziaływań zastępczej terapii hormonalnej oraz jej znaczenia dla funkcjonowania osoby

– budowanie postawy afirmującej wobec różnych tożsamości i ekspresji płciowych

 

➡️ Adres: Specjalistyczna Poradna Psychologiczno Seksuologiczna
al. Lipowa 40, Wrocław

➡️ Termin: 20 styczeń 2024, godz. 10:00

➡️ Cena:  990 zł

➡️ Dane do wpłaty: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Seksuologiczna, nr rachunku: 58 1050 1575 1000 0092 3505 0250

W celu uzyskania dodatkowych informacji/zapisu na szkolenie prosimy o kontakt:

? kontakt@spps.pl
? 728-856-552