Piotr Domisiewicz

Specjalizacja: Lekarz Psychiatra, Psychiatra dziecięcy, Certyfikowany Seksuolog Kliniczny

Mail: kontakt@spps.pl

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Seksuologiczna

Biografia

Jestem lekarzem psychiatrą z wieloletnim doświadczeniem. W swej praktyce stosuję podejście holistyczne.
Przynależę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej.

Zajmuję się rozpoznawaniem i leczeniem dolegliwości z zakresu psychiatrii dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zapraszam do gabinetu także tych pacjentów, którzy borykają się z dysfunkcjami seksualnymi, a także mają trudności z określeniem własnej roli płciowej.

Specjalizuję się w:

 • Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (np. napady lęku, fobie, niesprecyzowany lęk, ASR i PTSD, natręctwa i przymusowe powtarzanie czynności, hipochondria, bóle psychogenne, wypalenie zawodowe, przewlekłe zmęczenie, itp.);
 • Zaburzenia rytmu dobowego (bezsenność);
 • Zaburzenia nastroju (np. depresja, nerwica, mania, ChAD);
 • Okołoporodowe zaburzenia psychiczne i w przebiegu ciąży (np. depresja, psychoza, itp.);
 • Zaburzenia odżywiania (np. anoreksja, bulimia);
 • Zaburzenia psychiczne u chorych somatycznie;
 • Zaburzenia seksualne kobiet (np. brak orgazmu, zaburzenia libido, ból podczas stosunku, pochwica);
 • Zaburzenia seksualne mężczyzn (np. zaburzenia wzwodu, przedwczesny wytrysk);
 • Zaburzenia identyfikacji płciowej nieletnich i osób dorosłych
 • Psychiatria dziecięca

 

Spotkanie konsultacyjne obejmuje wywiad i badanie psychiatryczne, a także diagnozę, ustalenie planu leczenia, udzielenie wsparcia i profilaktykę. Badany otrzymuje konkretne informacje w jaki sposób poradzić sobie z występującą trudnością. Pierwsza wizyta stanowi punkt wyjścia do dalszej pomocy.

W razie potrzeby istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia lekarskiego lub opinii psychiatrycznej, skierowania na leczenie (stacjonarne lub dzienne; psychoterapię w warunkach ambulatoryjnych) lub dodatkowe badania. Psychiatra, jako jedyny specjalista, w określonych sytuacjach może wystawić zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy (druk ZUS ZLA; tzw. druk „L4”) za okres czasu dłuższy niż 3 dni wstecz od daty wizyty/badania.

Doświadczenie zawodowe:

 • absolwent Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Praca w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu,
 • Praca na oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wielospecjalistycznego w Miliczu
 • 2012-2016 zastępca ordynatora w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu w Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży.
 • Wieloletnia praktyka w Poradni Zdrowia Psychicznego w Dzierżoniowie,
 • Od 10 lat praca na oddziale psychiatrycznym dla dorosłych Brzeskiego Centrum Medycznego.
 • Od 2012 roku zajmuję się opiniowaniem sądowym
 • W 2007 roku ukończyłem 4 letnie Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
 • Z psychiatrią związany od 2004 roku, tytuł specjalisty psychiatrii dorosłych uzyskałem w 2012 roku, a w kolejnych latach również specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży oraz specjalisty seksuologii.