Paulina Flis - Czech

Specjalizacja: Psycholog, Terapeuta
Mail: paulina@spps.pl

Biografia

Jestem psychologiem, certyfikowanym seksuologiem klinicznym nr 136 Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, terapeutą poznawczo-behawioralnym w toku szkolenia akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej, którego jestem członkiem oraz seksuologiem klinicznym przy Polskim Towarzystwie Seksuologicznym, którego również jestem członkiem.

Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Studia podyplomowe z zakresu seksuologii ukończyłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierownictwem prof. dr hab. Marii Beisert. Przeszłam ścieżkę specjalizacyjną kursów doskonalących z zakresu seksuologii w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy Szpitalu Bielańskim w Warszawie, pod kierownictwem prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza. Uczestniczę w wielu konferencjach naukowo-szkoleniowych oraz warsztatach z zakresu seksuologii. Swoją pracę regularnie superwizuję u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Organizuję też sama superwizje grupowe dla innych specjalistów w dziedzinie seksuologii, zapraszając uznanych w Polsce seksuologów takich jak Wiesław Sokoluk.

Swoje prace badawcze poświęciłam tematyce zaburzeń związanych z bolesnością zbliżeń – pochwicą, dyspareunią, wizerunkiem ciała oraz metodami ich leczenia. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m. in. w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu na Oddziale III Dziennym oraz I Całodobowym, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, centrum Rozwoju Dziecka oraz innych poradniach i placówkach medycznych we Wrocławiu.

Świadectwa i certyfikaty