Porady

Psychoonkologia zakłada istnienie zależności między zdrowiem psychicznym, a zdrowiem fizycznym.

Sytuacja silnego, przewlekłego stresu wpływa na proces zdrowienia pacjenta, co może przełożyć się na efekt terapeutyczny. Motywacja pacjenta do leczenia oraz mobilizacja wewnętrznych sił jest bardzo istotna w terapii onkologicznej. Jakość relacji chorego z całym zespołem interdyscyplinarnym również odgrywa znaczącą rolę w procesie leczenia.

Celem pomocy psychoonkologicznej jest przywracanie równowagi psychicznej oraz wzmocnienie wewnętrznych zasobów pacjentów, tak by wspomagać terapię w optymalny sposób. Problemami natury psychologicznej w pracy z pacjentem zajmuje się psychoonkolog. Osoba taka, mająca wiedzę z zakresu mechanizmów psychologicznych przy wykorzystaniu różnorodnych metod i technik terapeuetycznych, wspiera pacjenta i jego bliskich na każdym etapie choroby onkologicznej wedle ich potrzeb. Działalność psychoonkologa obejmuje również profilaktykę chorób nowotworowych oraz psychoedukację personelu pracującego z osobami chorymi.