Krzysztofa Adamkiewicz neuropsycholog

Krzysztof Adamkiewicz

Specjalizacja: Psycholog, Neuropsycholog

Mail: kontakt@spps.pl

Telefon: 728 856 552

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Seksuologiczna

Biografia

Zdobyłem tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie Opolskim. Ukończyłem również studia podyplomowe na kierunku Neuropsychologia kliniczna z diagnozą neuropsychologiczną na Uniwersytecie SWPS. Miałem okazję zdobywać doświadczenie podczas stażów zawodowych na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu Oraz na Oddziale Psychiatrycznym dla  Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ulicy Koszarowej. Nabyte doświadczenie pokazało mi jak ważne jest indywidualne podejście do pacjenta i jego problemu.

Oferuję diagnostykę psychologiczną, taką jak ocenę poziomu intelektualnego, diagnozę zaburzeń osobowości, a także zaburzeń ze spektrum autyzmu czy ADHD. Sporządzam opinie na podstawie przeprowadzonych badań.

Zajmuję się również diagnozą neuropsychologiczną w przypadkach zaburzeń funkcji poznawczych i innych powstałych w wyniku urazów mózgu, przebytych udarów, infekcji (np. Covid-19), a także procesów neurodegradacyjnych w wyniku takich schorzeń jak np. zespoły otępienie.

Prowadzę również terapię oraz rehabilitację neuropsychologiczną dla osób o pogorszonych funkcjach poznawczych oraz przebytych uszkodzeniach mózgu.

Udzielam wsparcia młodzieży i dorosłym w formie konsultacji psychologicznych.

Stale poszerzam swoją wiedzę czytając literaturę naukową oraz biorąc udział w szkoleniach.

Świadectwa i certyfikaty