Justyna Guzik - Rais

Specjalizacja: Psycholog, Psychoterapeuta psychodynamiczny, Seksuolog w trakcie certyfikacji

Mail: kontakt@spps.pl

Biografia

Nazywam się Justyna Guzik i jestem psychologiem, psychoterapeutą oraz seksuologiem w trakcie certyfikacji.

Ukończyłam psychologię (specjalność psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksuologia kliniczna), podyplomowe studia “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” oraz podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego dla psychologów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szkolenie psychoterapeutyczne odbyłam w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam także Szkołe Psychoterapii Par i Rodzin przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Oba szkolenia rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP). Uczestniczę także w seminarium dotyczącym pracy terapeutycznej z kobietą w ciąży i diadą matka-niemowlę. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (PTS) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd).

Zajmuję się prowadzeniem psychoterapii oraz poradnictwa psychologicznego i seksuologicznego po polsku i angielsku. Pomagam w problemach w relacjach interpersonalnych, doświadczanych trudnościach dotyczących samooceny i poczucia własnej wartości, kryzysach emocjonalnych, radzeniu sobie ze stresem, kłopotach natury seksualnej i zaburzeniach w tej sferze, doświadczaniu lęku, depresji, zaburzeniach osobowości. Pracuję z osobami nieheteronormatywnymi i transpłciowymi zgodnie ze standardami WPATH. W swojej pracy zależy mi na wspólnym rozumieniu problemu, wyznaczeniu celów pracy psychoterapeutycznej, a następnie pomocy w zmianie, by osoby zwracające się do mnie mogły doświadczać swoje życie w pełni, lepiej radząc sobie z trudnościami.

Pracuję z dorosłymi i młodzieżą, a także parami. Doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii zdobywałam pracując w szkołach, poradniach zdrowia psychicznego, prywatnych placówkach psychoterapeutycznych oraz na oddziałach psychiatrycznych. Posiadam także doświadczenie w przeprowadzaniu treningów umiejętności oraz warsztatów psychologicznych.

_________________________________________

Psychologist, sexologist and psychodynamic psychotherapist.
Post-graduate studies [in progress] in couples and family therapy in Laboratory of Psychoeduaction, Warsaw.
Post-graduate studies in psychodynamic psychotherapy at Krakow Psychodynamic Center (recommended studies by Polish Psychological Association).
Post-graduate studies in “Clinical Sexology – Opinioning, Education, Therapy” at AMU.
Post-graduate studies in pedagogical preparation for psychologists at AMU.
Graduate of psychology specializing in psychotherapy of mental disorders and clinical sexology at Adam Mickiewicz University (AMU) in Poznan, Poland.
Member of Polish Society for Psychodynamic Psychotherapy and Polish Sexological Society.

I offer psychotherapy, psychology and sexology counseling for adults, the youth and also couples (in Polishand English). I have years of firsthand and compound experience from working in numerous therapy centers and psychiatric wards. In addition, I have experience in organizing trainings and workshops related to psychological skills.

I strive to improve my expertise by actively partaking in various professional trainings offered in the filed of psychology, psychotherapy and sexology.

Professional supervisors regularly oversee my practice.

I offer help to individuals and couples dealing with issues rotating around: interpersonal relationships, difficulties with self-esteem, emotional breakdowns, stress, broader issues of sexual nature, anxiety, depression and personality disorders.

Świadectwa i certyfikaty