Emilia Skrzypczak

Specjalizacja: Psycholog, Specjalista z zakresu seksuologii

Mail: kontakt@spps.pl

Biografia

Jestem psychologiem, specjalistą z zakresu seksuologii i doktorantką Uniwersytetu SWPS. Pracuję w duchu seksuologii pozytywnej, gdzie seksualność postrzegana jest jako element funkcjonowania ludzkiego niezagrażający jednostce i niebudzący poczucia winy, czy wstydu. Seksuologia pozytywna jest otwarta na różne formy seksualności i typy relacji, o ile podejmowane są w sposób bezpieczny i świadomy.​

Pracuje z osobami transpłciowymi i niebinarnymi oraz wszystkimi osobami nieheteronormatywnymi szukającymi wsparcia oraz ich bliskimi. Także z osobami o nietypowej seksualności oraz z osobami poszukującymi swojej seksualności lub/i eksplorującymi jej różne formy. W swojej pracy szczególnie kieruję się empatią i otwartością na różnorodne sposoby doświadczania siebie.

Ukończyłam trening SAR (Sexual Attitude Reassessment and Restructuring Training), który jest obowiązkowym elementem edukacji w USA osób zajmujących się profesjonalnie seksualnością człowieka. Regularnie biorę udział w szkoleniach i konferencjach naukowych dotyczących seksualności.

Moje projekty naukowe w ramach studiów doktoranckich z psychologii dotyczą transpłciowości i koncentrują się przede wszystkim na jakościowym ujęciu doświadczania tożsamości płciowej i seksualnej.

Równocześnie prowadzę projekt Wsparcia Osób LGBT+ we Wrocławskim MOPSie oraz zajęcia na Uniwersytecie SWPS z obszaru pracy psychoseksuologicznej z grupą LGBTQ+

Wykształcenie:

 • Studia psychologiczne: pięcioletnie studia, kierunek Psychologia, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wrocław (2017)
 • Szkoła Terapii Motywującej: dwuletnia szkoła prowadzona przez Polski Instytut Dialogu Motywującego. Certyfikat nr 137, Jelenia Góra/Wrocław (2019)
 • ​Studia doktoranckie: kierunek Psychologia, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wrocław (2019 – obecnie)
 • Studia podyplomowe: kierunek Seksuologia praktyczna, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Poznań (2020)

Warsztaty, szkolenia, konferencje:

 • Styczeń 2021 – Szkolenie “Model PLISSIT/IC w pracy pomocowej z seksualnością”. Agnieszka Szeżyńska. Instytut Pozytywnej Seksualności.
 • Czerwiec 2021 – European SAR Training – Trening Ponownej Oceny i Restrukturyzacji Postaw wobec Seksualności (Sexual Attitude Reassessment and Restructuring Training). Instytut Pozytywnej Seksualności.
 • Marzec 2021 – Szkolenie “Konsensualna niemonogamia w pracy pomocowej”. Agnieszka Szeżyńska. Instytut Pozytywnej Seksualności.
 • Listopad 2019 – Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Seksuologia Współczesna”, prezentacja plakatu ”Transpłciowość a orientacja seksualna”.
 • Wrzesień 2019 – Konferencja “Dialog Motywujący. Wczoraj, dziś i jutro”, udział w warsztacie “Jak pracować z wysoce ambiwalentnymi klientami, by wspierać ich w dążeniu do lepszego życia?” (David Prescott)
 • Wrzesień 2019 – Szkolenie “Training New Trainers” (Ali Hall, Jeniffer Frey). Uzyskanie certyfikatu członkostwa Międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego MINT.
 • Lipiec 2019 – Szkolenie podstawowe i zaawansowane “Pomoc Psychologiczna Osobom Transpłciowym”. Fundacja Trans-Fuzja.
 • Kwiecień 2019 – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Norma i Patologia Rozwoju Seksualnego”, prezentacja posteru “Pornografia, utopia i rzeczywistość”.
 • Kwiecień 2019 – Uczelniana Konferencja Doktorantów “Seksualność człowieka we współczesnym świecie”, wystąpienie “Płeć a pornografia”.
 • Marzec 2019 – Szkolenie eksperckie “Doskonalenie umiejętności i strategii pracy Dialogiem Motywującym w kontakcie z klientem, na poziomie zaawansowanym” (Casey Jackson, John Gilbert).
 • Wrzesień 2018 – Konferencja PIDM “Praca ze sprawcami i ofiarami przemocy, w tym seksualnej w Duchu DM” (David Prescott), udział w warsztacie Anny Bałchan “Praca z osobami pracującymi seksualnie”
 • Maj, 2018 – Konferencja Naukowa “Seksualność Bez Tabu”, wystąpienie “Pornografia okiem psychologa społecznego – analiza portalu PornHub w obliczu wybranych zagadnień seksuologicznych”

Świadectwa i certyfikaty