Porady

Wiek rozpoczęcia edukacji seksualnej jest niezwykle zróżnicowany. Wynika to w dużej mierze z dojrzałości dzieci oraz systemów politycznych danego kraju. W krajach, takich jak Hiszpania, czy Włochy rozpoczyna się ona już około 5. Roku życia. W innych krajach od 14. Roku życia. Czy edukacja seksualna jest ważna? Czy warto pozwolić dziecku na uczestniczenie w zajęciach w szkole?

Kontrowersyjność edukacji seksualnej w Polsce

Niestety w Polsce edukacja seksualna budzi spore kontrowersje. Często spotkać można się z twierdzeniami związanymi z tym, że seksualizacja dzieci może prowadzić do obniżenia moralności, niewłaściwych postaw oraz zjawiska wykorzystywania seksualnego. W Polsce edukacja seksualna zwana także ,,wychowaniem do życia w rodzinie’’ jest przedmiotem nieobowiązkowym, a  o uczestnictwie dziecka w zajęciach decydują rodzice. Zajęcia odbywają się zarówno w szkole podstawowej w klasach 4-8, jak i w klasach liceum. Niestety obecnie poziom nauczania pozostawia wiele do życzenia. Najczęściej w programie znajdują się zagadnienia, które w niewielkim stopniu oparte są na faktach. W wielu przypadkach przypominają one mowy upominające.

Jak obecnie wygląda edukacja seksualna?

Niestety fakty bywają wstrząsające. W przypadku niektórych szkół dzieci oglądają zarówno na lekcjach religii, jak i wychowania do życia (lekcje te często prowadzą katecheci) filmy przedstawiające skutki aborcji  na których widać miniaturki płodu i krew. Najczęściej na zajęciach tego typu dzieci dowiadują się tego, że dziewczynki powinny chodzić skromnie ubrane, natomiast zachowania seksualne chłopców są usprawiedliwione, ponieważ chłopcy ,,po prostu tacy są’’. Dziewczynki wpajane mają także informacje o tym, że każda dziewczynka musi mieć dzieci, nawet jeżeli tego nie chce. Bardzo mało informacji poświęca się tematom antykoncepcji, a zagadnienie to sprowadza się wyłącznie do kalendarzyka małżeńskiego. Co ciekawe, wielu edukatorów emituje także filmiki ukazujące, że wszelkie inne metody antykoncepcji są szkodliwe. Podawane są często nieprawdziwe informacje.

Jak powinna wyglądać edukacja seksualna w szkole?

Przede wszystkim edukacja seksualna nie powinna być nacechowana religijnie. Podczas zajęć powinny być poruszanie być takie tematy jak:

  • Budowa ciała chłopców i dziewczynek,
  • Dostępne w Polsce metody antykoncepcji (plusy i minusy poparte rzetelnymi informacjami),
  • Masturbacja,
  • Seksualność człowieka (obalanie mitów dotyczących pierwszego razu),
  • Molestowanie seksualne (jakie zachowania są niewłaściwe i dlaczego należy je zgłaszać rodzicom lub w szkole),
  • I wiele innych.

Edukacja seksualna w Polsce obecnie jest na bardzo niskim poziomie. Jedynie w niektórych szkołach dzieci i młodzież może zyskać bez skrępowania rzetelne informacje ze strony kompetentnego, otwartego nauczyciela. Zakres omawianych zagadnień powinien być znacznie szerszy i nienacechowany religijnie. Warto więc rozmawiać z dzieckiem o seksualności.

Skutki braku rzetelnej edukacji seksualnej

Wielu rodziców obawia się tego, że poszerzenie zakresu treści omawianych w szkołach może doprowadzić do rozwiązłości seksualnej dziecka lub zmiany jego orientacji seksualnej. Nic bardziej mylnego. Najczęściej obawy rodziców są nieuzasadnione. Dzięki takim lekcjom dziecko być może będzie miało szansę ustrzec się przed wykorzystaniem seksualnych lub niechcianą ciążą. Dziecko słysząc informacje o tym, iż masturbacja jest samogwałtem, który jest ciężkim grzechem, wchodzi w dorosłość z poczuciem napiętnowania. Powinno ono wiedzieć, że pobudzenie seksualne to naturalna reakcja organizmu, której nie należy się wstydzić. Wśród dziewczynek z kolei może występować problem dyspareunii, gdyż wyniosły one przekonanie, że seks dozwolony jest wyłącznie w małżeństwie.

Jak możesz pomóc dziecku zrozumieć seksualność?

Jeżeli jesteś odpowiedzialnym i świadomym rodzicem, z pewnością chciałabyś/chciałabyś uzyskać informacje związane z tym, w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem o seksie. Jeżeli także na lekcjach religii/etyki/wdż słyszałaś/eś informacje poruszane w powyższych punktach, z pewnością sam możesz odczuwać dyskomfort przed taką rozmową. Nie bój się takich tematów. Wystarczy zapewnić dziecko, że jeżeli będzie miało jakiekolwiek pytania dotyczące ,,tych spraw’’ może śmiało zapytać. Nie należy jednak dziecka naciskać, a jedynie zasygnalizować ,,jeżeli chcesz pomagać to jestem’’. Warto też zwracać uwagę na to, jakie treści poruszane są na zajęciach, aby upewnić się, że przedstawianie informacje są rzetelne. Jeżeli takie będą- wówczas warto wysłać dziecko na lekcje tego typu. Często otworzenie się przed obcym jest dla dziecka znacznie bardziej komfortowe. W razie wątpliwości z pewnością samo przyjdzie i zapyta. Nie należy także podchodzić do edukacji seksualnej dziecka w odniesieniu do wieku. Warto pamiętać, że edukacja seksualna nie dotyczy wyłącznie samego seksu, ale także przygotowania dziewczynek do menstruacji, czy chłopców do zjawiska polucji nocnych. W razie wątpliwości dotyczących wychowania seksualnego dziecka lub podejrzeń o tym, iż mogło zostać skrzywdzone, warto skonsultować to z psychologiem lub seksuologiem. Nasza specjalistyczna poradnia psychologiczno-seksuologiczna stoi dla Państwa otworem.

 

Bibliografia:

https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/WHO_BzgA_Standards_polnisch.pdf

https://www.swps.pl/strefa-psyche/blog/relacje/18707-edukacja-seksualna-w-szkolach-jest-czy-jej-nie-ma