Warsztaty

Warsztaty dla szkół: Edukacja seksualna i wspieranie różnorodności

Cykl spotkań dla kadry nauczycielskiej pozwalający zdobyć wiedzę niezbędną do adekwatnego oraz wspierającego komunikowania się z uczniami w obszarach związanych z seksualnością. Praktyczne wskazówki jak stworzyć inkluzywny klimat szkoły, edukować z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa seksualnego oraz reagowania na sytuacje dyskryminacji i przemocy w tym seksualnej.

Każdy blok szkoleniowy trwa ok. 2,5h z krótką przerwą.

Blok 1: Wprowadzenie teoretyczne do tematyki zdrowia seksualnego i różnorodności

Omawiane zagadnienia:

 • Edukacja seksualna – dostosowanie przekazu i informacji do wieku dziecka.
 • Zdrowie psychoseksualne i bezpieczeństwo
 • Zagadnienia związane z LGBT+ i kluczowe terminy
 • Znaczenie języka w kontekście seksualności.

Szkolenie odpowiada na pytania:

 • Jakie informacje i umiejętności powinny być przekazywane uczniom na różnych etapach rozwoju?
 • Jakiego słownictwa używać mówiąc o seksie i różnorodności seksualnej?

Blok 2: Wartościowe Wsparcie

Omawiane zagadnienia:

 • Wspieranie młodzieży w zdrowym rozwoju psychoseksualnym
 • Strategie reagowania na pytania/komunikaty uczniów związane z seksualnością i intymnością.
 • Tworzenie bezpiecznych i akceptujących środowisk na lekcjach oraz w całej szkole.

Szkolenie odpowiada na pytania:

 • Jak reagować na pytania uczniów związane z seksualnością i intymnością?
 • Jak efektywnie wspierać uczniów, którzy mogą mieć trudności ze zrozumieniem i akceptacją własnej seksualności?
 • Jak rozmawiać z uczniami o tożsamości płciowej, orientacji seksualnej i seksie w sposób wspierający?
 • Jak stworzyć bezpieczną przestrzeń, aby uczniowie mogli rozmawiać otwarcie o swoich pytaniach i obawach dotyczących seksualności?

Blok 3: Bezpieczna szkoła

Omawiane zagadnienia:

 • Dobre praktyki w zakresie edukacji seksualnej oraz antydyskryminacyjnej
 • Wprowadzenie działań antydyskryminacyjnych w szkole
 • Inicjatywy na rzecz edukacji seksualnej i tworzenia inkluzywnej i bezpiecznej przestrzeni szkolnej z włączeniem rodziców
 • Reakcja oraz prewencja w stacjach przemocy i/lub dyskryminacji (w tym seksualnej)

Szkolenie odpowiada na pytania:

 • Jak kształtować atmosferę szkoły, która promuje inkluzję i akceptację różnorodności, w tym w obszarze seksualności?
 • Jak reagować na sytuacje dyskryminacji i przemocy w szkole?
 • Jak nauczyć dzieci dbania o ich bezpieczeństwo oraz zdrowie seksualne?

Prowadząca: Nicol Dobrowolska, psycholożka i specjalistka z zakresu seksuologii pracująca z młodzieżą w kryzysach oraz z młodzieżą różnorodną płciowo i seksualnie.

➡️ Szkolenie wpisuje się w potrzeby Twojej szkoły? Skontaktuj się z nami: