Porady

Czym jest masturbacja dziecięca:

Masturbacja dziecięca często bywa źródłem niepokoju rodziców. W dalszym ciągu jest zachowaniem zaliczanym do tych nieaprobowanych społecznie, tematem tabu, którego unikamy i wstydzimy się poruszać.

Dlatego też warto podkreślić, że masturbacja dziecięca  jest naturalną aktywnością, jedną z form ekspresji seksualnej oraz dowodem na to, że dziecko rozwija się prawidłowo. Polega na dotykaniu narządów płciowych i okolic genitaliów w celu dostarczenia przyjemności.

Masturbacja dziecięca pojawia się już u nawet kilkumiesięcznych dzieci, a w wieku około 6/7 lat zanika lub ulega wyciszeniu – wtedy też dziecko wchodzi w kolejny etap rozwojowy.

 

Przyczyny masturbacji dziecięcej:

 • dziecko poznaje swoje ciało, odkrywa je,
 • uczy się swoich miejsc intymnych,
 • zauważa, że jest to wrażliwa na dotyk strefa,
 • doświadcza przyjemności, którą prawidłowo łączy z obszarem genitaliów.

 

Rodzaje masturbacji dziecięcej:

 1. Masturbacja rozwojowa – najczęstszy rodzaj masturbacji dziecięcej, naturalny etap rozwoju. Nastawiona jest na dostarczenie przyjemności, która stanowi główny motyw podejmowania zachowania:
 • najczęściej o powtarzalnym schemacie,
 • nieszkodliwa,
 • z reguły ukrywana przed dorosłymi,
 • nie zakłóca prawidłowego rozwoju dziecka,
 • przemijająca,
 • łatwo odwrócić uwagę dziecka w trakcie autostymulacji np. poprzez atrakcyjną zabawę,
 • nie wymaga interwencji,
 1. Masturbacja instrumentalna – nastawiona na zaspokajanie innej, pozaseksualnej potrzeby np. bliskości, bezpieczeństwa, opieki, miłości, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, czy też zwrócenia na siebie uwagi:
 • jawna, często wręcz demonstracyjna,
 • wymagająca interwencji – zaspokojenie potrzeby dziecka, której brak doprowadził do masturbacji,
 • nie przemija wraz ze zwróceniem dziecku uwagi .
 1. Masturbacja eksperymentalna – głównym celem jest ciekawość poznawcza i jej zaspokojenie, z kolei uzyskanie przyjemności jest efektem ubocznym. Dziecko jest badaczem własnego ciała, poznaje jego granice, eksploruje:
 • jawna
 • szkodliwa – może dojść np. do wkładania różnych przedmiotów do narządów płciowych
 • schemat masturbacji nie jest powtarzalny
 • wymagająca interwencji ze względu na ryzyko uszkodzenia ciała.

 

Masturbacja dziecięca jest naturalnym etapem rozwoju. Warto jednak zapoznać się z jej rodzajami w celu dokonania rozróżnienia zachowań rozwojowych od tych, które wykraczają poza normę i mogą być szkodliwe. Szczególnie w przypadku masturbacji instrumentalnej warto zwrócić się o pomoc do seksuologa.