Anna Szychlińska

Specjalizacja: Psycholog, Specjalista z zakresu seksuologii, Psychoterapeuta poznawczo- behawioralny w trakcie szkolenia.

Mail: kontakt@spps.pl

Tel: 728 856 552

Biografia

Jestem psychologiem, specjalistą z zakresu seksuologii oraz psychoterapeutą poznawczo- behawioralnym w trakcie szkolenia. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- behawioralnej.

Tytuł magistra psychologii zdobyłam w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej ukończyłam na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Szkolenie z obszaru terapii poznawczo-behawioralnej odbywam w szkole Crescentia, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo- Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, Zakładzie Seksuologii Klinicznej Instytutu Seksuologii PTS oraz w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Odbyłam również staż w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Seksuologicznej we Wrocławiu.

Specjalizuję się w terapii dorosłych, którzy borykają się z zaburzeniami lękowymi (m.in. lęk społeczny, ataki paniki, fobie, lęk uogólniony, lęk o zdrowie, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne), depresją, bezsennością oraz różnymi formami kryzysów życiowych.

Oferuję także pomoc osobom z problemami seksuologicznymi, zwracając szczególną uwagę na wsparcie osób różnorodnych płciowo i seksualnie. Jestem również zaangażowana w procesy opiniowania dotyczące transpłciowości, zgodnie z aktualnymi standardami WPATH

Moje podejście terapeutyczne jest ciągle rozwijane poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach oraz regularną superwizję mojej pracy, aby zapewnić najwyższy poziom opieki moim klientom.

Świadectwa i certyfikaty