Anna Niebudek seksuolożka

Anna Niebudek

Specjalizacja: Psycholożka, Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, Specjalistka w zakresie seksuologii

Mail: kontakt@spps.pl
Tel: +48 728 856 552

Biografia

Jestem psycholożką, dyplomowaną seksuolożką i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie procesu certyfikacji. 

Ukończyłam Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, na którym uzyskałam tytuł magistry psychologii o specjalności klinicznej, obecnie jestem w trakcie drugiego stopnia kształcenia psychoterapeutycznego w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Ukończyłam Studium Podyplomowe z Seksuologii Klinicznej – opiniowanie, edukacja, terapia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współpracuje także z Uniwersytetem SWPS, gdzie prowadzę badania z zakresu seksualności człowieka oraz zajęcia fakultatywne z seksuologii.  

Badawczo interesuje się tematyką seksualnych różnorodności, konsensualnego BDSM oraz psychologią grup mniejszościowych.

Zarówno w trakcie, jak i po studiach psychologicznych starałam się nabywać doświadczenie praktyczne niezbędne w pracy pomocowej. Brałam udział w wielu wolontariatach, praktykach oraz stażach między innymi w takich miejscach jak oddziały psychiatryczne, szkoły rodzenia, domy pomocy społecznej, hostele dla osób w kryzysie bezdomności, oddziały onkologiczne i hematologiczne, rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne oraz organizacje pozarządowe zajmujące się pracą z młodzieżą oraz osobami z uzależnieniem. Od lat aktywnie działam w organizacjach pozarządowych skierowanym do osób narażonych na wykluczenie społeczne, zajmującymi się promocją zdrowia psychicznego, seksualnego, w podejściu redukcji szkód (Fundacja SALIDA, Stowarzyszenie „Wszystko jest możliwe”, Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE). Staram się nieustannie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, aby moja praca była jak najbardziej efektywna. Od lat uczestniczę w wielu konferencjach oraz szkoleniach związanych z pracą kliniczną, także w obszarze seksualności. 

Na co dzień w pracy gabinetowej zajmuję się pomocą psychologiczną i seksuologiczną oraz psychoterapią. Prowadzę również procesy opiniowania dotyczące transpłciowości. Poza gabinetem prowadzę warsztaty z edukacji seksualnej.

W swojej pracy kieruję się otwartością i inkluzywnością; autentyczność, podejście ukierunkowane na osobę i jej różnorodność to aspekty w pracy pomocowej, które są dla mnie najważniejsze. Mam nadzieję, że w kontakcie ze mną poczujesz się bezpiecznie i swobodnie.