Aleksandra Lebiedzińska

Specjalizacja: Psycholog, Dyplomowany Seksuolog, Prawnik, Terapeutka
Mail: kontakt@spps.pl

Biografia

Jestem psychologiem, dyplomowanym seksuologiem, prawniczkiem i terapeutą w trakcie szkolenia. Pracuję z dziećmi i młodzieżą jako psycholog szkolny, prowadzę również indywidualne zajęcia z dziećmi ze spektrum autyzmu. Należę do Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Studia prawnicze i psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim. W trakcie studiów psychologicznych wzięłam udział w rocznej wymianie studenckiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podczas której ukończyłam specjalności: Seksuologia kliniczna oraz Animacja Społeczności Lokalnych. Współtworzyłam inicjatywę SexEd Poznań. Studia podyplomowe z seksuologii klinicznej, których opiekunem merytorycznym był prof. Zbigniew Lew-Starowicz, ukończyłam na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Aktualnie naukę kontynuuję w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Odbyłam praktykę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzegomiu.

Biorę zarówno bierny, jak i czynny udział w wielu konferencjach, szkoleniach i warsztatach o tematyce związanej z seksuologią, również sądową.

Świadectwa i certyfikaty