Agata Kłonowska

Specjalizacja: Psycholog, Psychoterapeuta psychodynamiczny, Dyplomowany Seksuolog w trakcie certyfikacji

Mail: kontakt@spps.pl

Biografia

Jestem psychologiem w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym i seksuologiem w trakcie specjalizacji. Należę do Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Prowadzę konsultacje seksuologiczne i psychologiczne, psychoedukację oraz terapię.

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Nieustannie poszerzam kompetencje poprzez uczestniczenie w konferencjach naukowo-szkoleniowych, kursach i warsztatach z seksuologii. Biorę regularnie udział w kursach doskonalących w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Obecnie dokształcam się w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w oddziale całodobowym ogólnopsychiatrycznym w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej oraz poprzez prowadzenie psychoedukacyjnych warsztatów, wspieranie działań podmiotów zajmujących się pieczą zastępczą i działających na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu we Wrocławiu, a także poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w placówkach oświatowych oraz udzielanie konsultacji psychologicznych, psychoedukację i edukację seksualną w obszarze rozwoju seksualnego dzieci dla rodziców i opiekunów prawnych.

Świadectwa i certyfikaty